GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Trong công cuộc hội nhập với nền kinh tế thế giới và bắt cùng nhịp độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Sự phát triển của ngành giao thông sẽ là tiền đề cơ bản để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế đất nước, ngành Giao thông phải luôn đi trước và đón đầu cho sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Do đó, nhu cầu về nguồn vật liệu trong xây dựng sẽ tăng cao, đặc biệt là những vật liệu có yếu tố công nghệ cao. Việc áp dụng công nghệ cao trong sản xuất sẽ góp phần tạo ra những sản phẩm chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, làm giảm giá thành sản phẩm, nâng cao uy tín của sản phẩm Việt Nam trên thị trường quốc tế. Công Ty Thương Mại SHD là đơn vị cung cấp và thi công trong lĩnh vực xây dựng, đặc biệt trong ngành giao thông ở Việt Nam. Là đơn vị phân phối độc quyền ở Khu vực Miền Bắc các sản phẩm của Công Ty Thương Mại SHD, trong đó Sơn kẻ đường phản quang là sản phẩm chủ yếu và cốt lỗi của công ty. Ngoài ra, Công Ty Thương Mại SHD hiện đang là nhà phân phối sản phẩm của công ty lớn PTP

DỰ ÁN

Start typing and press Enter to search